پروژه باغات شهرستان مراغه

پروژه باغات مراغه - روان پلاست

توضیح

اجرای پروژه 2هکتاری آبیاری قطره ای در کمتر از یک هفته با استفاده از جدیدترین متدهای روز

مشاهده پروژه

مشتری

عبادی

تاریخ

15 آذر 1396

خدمات ارائه شده

لوله آبیاری قطره ای - قطره چکان

برچسب ها

لوله آبیاری قطره ای - روان پلاست