پروژه باغات شهرستان آذرشهر

پروژه باغات شهرستان آذرشهر

توضیح

اجرای پروژه 1هکتاری آبیاری قطره ای در کمتر از 4روز با استفاده از جدیدترین متدهای روز

مشاهده پروژه

مشتری

موسوی

تاریخ

13 مهر 1396

خدمات ارائه شده

لوله آبیاری قطره ای - قطره چکان

برچسب ها

لوله آبیاری قطره ای - روان پلاست