پروژه باغات شهر شندآباد

توضیح

اجرای پروژه 1.5 هکتاری آبیاری قطره ای در کمتر از 5 روز با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا

مشاهده پروژه

مشتری

نورخاوری

تاریخ

7 شهریور 1396

خدمات ارائه شده

لوله آبیاری قطره ای - قطره چکان

برچسب ها

لوله آبیاری قطره ای - روان پلاست